SS16KFN

KIA RIO

CAR CHECK | MOT HISTORY | MILEAGE | RARITY

MOT HISTORY

MOT PASSED - 11 May 2022

Test No: 349924903830
Mileage: 16,123 mi

MOT PASSED - 29 Mar 2022

Test No: 670043919832
Mileage: 16,120 mi

MOT PASSED - 14 Jul 2021

Test No: 816436262721
Mileage: 14,185 mi
ADVISORIES:
* Nearside Front Tyre worn close to legal limit/worn on edge (5.2.3 (e))
* Offside Front Tyre worn close to legal limit/worn on edge (5.2.3 (e))
* MINOR: Nearside Front Windscreen wiper blade defective (3.4 (b) (i))

MOT PASSED - 14 Jul 2020

Test No: 957086338777
Mileage: 10,484 mi

MOT PASSED - 16 Jul 2019

Test No: 694932030945
Mileage: 8,854 mi

HOW MANY KIA RIO ARE LEFT?

FREE MOT HISTORY CHECK

MOT History Check App

Check the MOT History of any car on the go with these MOT History Apps.

  • MOT History Check

  • MOT History Check

  • MOT History Check