LN13FLK

MINI MINI

CAR CHECK | MOT HISTORY | MILEAGE | RARITY

MOT HISTORY

MOT PASSED - 28 Apr 2022

Test No: 267468319783
Mileage: 60,938 mi

MOT FAILED - 28 Apr 2022

Test No: 811578421375
Mileage: 60,938 mi

MOT PASSED - 27 Apr 2021

Test No: 281518207615
Mileage: 56,980 mi

MOT FAILED - 27 Apr 2021

Test No: 174846563721
Mileage: 56,980 mi

MOT PASSED - 25 Jan 2020

Test No: 872133693965
Mileage: 53,582 mi

MOT PASSED - 06 Feb 2019

Test No: 198189922560
Mileage: 43,055 mi

MOT FAILED - 06 Feb 2019

Test No: 743968013579
Mileage: 43,055 mi

MOT PASSED - 11 Jan 2018

Test No: 331646011245
Mileage: 32,581 mi

MOT PASSED - 01 Mar 2017

Test No: 795343942257
Mileage: 27,564 mi

MOT PASSED - 16 Mar 2016

Test No: 931609819158
Mileage: 21,881 mi

HOW MANY MINI MINI ARE LEFT?

FREE MOT HISTORY CHECK

MOT History Check App

Check the MOT History of any car on the go with these MOT History Apps.

  • MOT History Check

  • MOT History Check

  • MOT History Check