FP11LOA

MINI MINI

CAR CHECK | MOT HISTORY | MILEAGE | RARITY

MOT HISTORY

MOT PASSED - 15 Jul 2022

Test No: 766476459622
Mileage: 75,050 mi

MOT PASSED - 19 Jul 2021

Test No: 815116395227
Mileage: 66,443 mi

MOT PASSED - 07 Jul 2020

Test No: 750486729563
Mileage: 62,926 mi

MOT PASSED - 12 Jul 2019

Test No: 453487687662
Mileage: 62,444 mi

MOT PASSED - 27 Jul 2018

Test No: 124686015056
Mileage: 56,632 mi

MOT PASSED - 01 Jul 2017

Test No: 188698504232
Mileage: 42,551 mi

MOT PASSED - 29 Jul 2016

Test No: 252054294685
Mileage: 32,199 mi

MOT PASSED - 12 Aug 2015

Test No: 836180248408
Mileage: 17,962 mi

MOT PASSED - 17 Jul 2014

Test No: 338628594194
Mileage: 14,044 mi

HOW MANY MINI MINI ARE LEFT?

FREE MOT HISTORY CHECK

MOT History Check App

Check the MOT History of any car on the go with these MOT History Apps.

  • MOT History Check

  • MOT History Check

  • MOT History Check