E5JON

HYUNDAI I30

CAR CHECK | MOT HISTORY | MILEAGE | RARITY

MOT HISTORY

MOT PASSED - 09 Nov 2021

Test No: 615475356709
Mileage: 68,994 mi

MOT PASSED - 24 Nov 2020

Test No: 934162281556
Mileage: 65,390 mi

MOT PASSED - 30 Aug 2019

Test No: 682950980104
Mileage: 52,465 mi

MOT PASSED - 12 Sep 2018

Test No: 467051157015
Mileage: 39,401 mi
ADVISORIES:
* Tyre worn close to legal limit/worn on edge both front tyres (5.2.3 (e))

MOT PASSED - 24 Aug 2017

Test No: 563757913178
Mileage: 24,329 mi

HOW MANY HYUNDAI I30 ARE LEFT?

FREE MOT HISTORY CHECK

MOT History Check App

Check the MOT History of any car on the go with these MOT History Apps.

  • MOT History Check

  • MOT History Check

  • MOT History Check