AD08FEJ

NISSAN NOTE

CAR CHECK | MOT HISTORY | MILEAGE | RARITY

MOT HISTORY

MOT PASSED - 16 Mar 2021

Test No: 153023759920
Mileage: 17,913 mi

MOT PASSED - 04 Mar 2020

Test No: 465368573027
Mileage: 17,541 mi

MOT PASSED - 06 Mar 2019

Test No: 928678154697
Mileage: 17,164 mi

MOT FAILED - 06 Mar 2019

Test No: 935463593128
Mileage: 17,164 mi

* Nearside Windscreen wiper does not clear the windscreen effectively (3.4 (b) (ii))

MOT PASSED - 08 Mar 2018

Test No: 620403982329
Mileage: 16,718 mi

MOT PASSED - 14 Mar 2017

Test No: 482280197230
Mileage: 16,299 mi

MOT PASSED - 04 Mar 2016

Test No: 417108162389
Mileage: 15,760 mi

MOT PASSED - 18 Mar 2015

Test No: 386127375082
Mileage: 15,048 mi

MOT PASSED - 14 Mar 2014

Test No: 526363774032
Mileage: 14,296 mi

MOT PASSED - 13 Mar 2013

Test No: 359872673071
Mileage: 11,394 mi

MOT FAILED - 13 Mar 2013

Test No: 489472573001
Mileage: 11,394 mi

* Nearside Front Windscreen wiper does not clear the windscreen effectively (8.2.2)

MOT PASSED - 10 Mar 2012

Test No: 566400272091
Mileage: 10,381 mi

MOT PASSED - 22 Mar 2011

Test No: 468681181016
Mileage: 9,347 mi

HOW MANY NISSAN NOTE ARE LEFT?

FREE MOT HISTORY CHECK

MOT History Check App

Check the MOT History of any car on the go with these MOT History Apps.

  • MOT History Check

  • MOT History Check

  • MOT History Check